Drobečková navigace

Úvod > Turista > Kam za kulturou

Kam za kulturou


Loretánská kaple s ambity

Místo
Třída 9. května, Rumburk
Datum konání
Stálá akce
Typ

„Historie Lorety v Rumburku (1707-2007)“, vstupní budova Lorety - 300 let loretánského areálu v dobových fotografiích a dokumentech. „Loretánské podzemí v Rumburku“, vstupní budova Lorety - Krypty a odvodňovací chodby a další podzemní prostory v plánech a fotografiích. „Kapucínský konvent v Rumburku (1683-1950)“, ambit Lorety - Kapucínský klášter v Rumburku v plánech, fotografiích a dobových dokumentech.

Více

České Švýcarsko – život, tajemství, inspirace

Místo
Křinické náměstí 1161, 40746 Krásná Lípa
Datum konání
Stálá akce
Typ

Interaktivní expozice nadchne všechny, kteří touží objevovat krajinu Českého Švýcarska všemi svými smysly. Umožní Vám nahlédnout do nejskrytějších zákoutí místní přírody a dozvědět se něco o historii a kulturních hodnotách tohoto jedinečného území. Součástí výstavy rozmístěné ve dvou patrech jsou interaktivní exponáty (větrný mlýn, lososí cesta, labyrint v krajině...) a také panoramatická projekce znázorňující zrození krajiny. Zlatým hřebem je projekce dvacetiminutového emotivního filmu "Krajina tajemství" doprovázeného charismatickým výkladem herců Františka Němce a Vladimíra Dlouhého.

Více

Stálá expozice regionálních výtvarníků

Místo
Partyzánů 1442, 40747 Varnsdorf
Datum konání
Stálá akce
Typ

Trvalá prezentační výstavka prací výtvarníků, jejichž tvorba je spjata s Varnsdorfem a přilehlým regionem.

Více

Šluknovsko, vojenští vysloužilci a Velká válka

Místo
Zámecká 642, 40777 Šluknov
Datum konání
Stálá akce
Typ

Expozice mapující obecně nepříliš známou kapitolku historie je průběžně doplňována a obměňována v závislosti na nových objevech souvisejících s regionem. Zajímavé dokumenty a fotografie jsou logicky propojeny řadou trojrozměrných exponátů z vlastnictví členů svazu.

Více

Zlatá léta děčínského zámku, Návštěva u knížete Františka Thuna

Místo
Dlouhá Jízda, Děčín
Datum konání
Stálá akce
Typ

Největší sláva a rozkvět thunovského sídla. – Salony v přízemí západního křídla, obrazárna, hlavní obytné pokoje piana nobile v jižním křídle a zámecká kaple sv. Jiří. Návštěva u knížete Františka Thuna - Děčínský zámek za časů nejvýznamnějšího člena rodu, někdejšího premiéra rakouské vlády a českého místodržícího. – Soukromé pokoje v přízemí jižního křídla, dětské pokoje, reprezentační salony v západním křídle i pracovna posledního majitele v severním křídle.

Více

Město na louce, expozice ptactva a gotických plastik

Místo
Děčín
Datum konání
Stálá akce
Typ

Středověké keramické střepy, kosterní pozůstatky či ukázky drobných kovových předmětů a mnoho jiných zajímavostí je součástí nově otevřené výstavy v děčínském muzeu Město na Louce. Expozice sice už v minulosti patřila mezi stálé oblíbené výstavy, nyní si ji však návštěvníci mají možnost prohlédnout po několikaměsíční přestavbě. Expozice je věnována archeologickým výzkumům na Mariánské louce v 80. letech minulého století, díky nimž se podařilo zmapovat historii osídlení v této lokalitě. V nově rekonstruované expozici ptactva, nyní nainstalované v nejmodernějších prosvětlených vitrínách, nejen uvidíte, ale i uslyšíte nejznámější i méně známé okřídlence toho kraje. Expozice Gotická plastika na Děčínsku představuje nejvýzamnější dochované plastiky z Děčína a přilehlých i vzdálenějších obcí, počínaje Madonou z poloviny 14. století, konče díly, která svým časovým zařazením i stylovou charakteristikou již hraničí s ranou renesancí první poloviny 16. století.

Více

Sbírka českého, čínského, japonského a míšeňského porcelánu, Mineralogická expozice, Thunská hrobka

Místo
Chomutovská 1, 43151 Klášterec nad Ohří
Datum konání
Stálá akce
Typ

Prohlídky jsou rozděleny do 3 okruhů: 1. okruh - Porcelánový představuje prohlídku Muzea porcelánu, která je hlavní náplní našeho programu prezentace rozsáhlých sbírek porcelánu Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. Sbírka českého porcelánu v 21 sálech prvního patra zámku dokumentuje více než 210letou historii výroby porcelánu v Čechách. V dobových vitrinách a interiérech je vystavena produkce manufaktur a porcelánek ze Slavkova, Klášterce nad Ohří, Březové, Kysiblu, Chodova, Staré Role, Dalovic, Prahy, Lokte, Budova a Ždanova a dalších. 2. okruh - Pohádkový představuje prohlídku Pohádkové Země Vítězslavy Klimtové a expozice loutek rodiny Matěje Kopeckého instalovanou ve sklepních prostorách západního a jižního křídla zámku. Dále v tomto okruhu můžete vidět stálou expozici zajímavé keramiky kláštereckého samouka Stanislava Hlaváče. Nově je součástí tohoto okruhu i výstup na zámeckou vyhlídkovou věž, kde je nainstalována stálá výstava keramických děl paní Štefánkové pod názvem „Bylo, nebylo“ na téma pověstí a legend Severozápadních Čech. 3. okruh - Výstavní zobrazuje stálé expozice drahých kamenů, těžby a zpracování železných rud v Krušných horách (ametysty, acháty a jaspisy z nalezišť v okolí Klášterce nad Ohří), v prvním patře zámku je dále možno vidět vznik zámecké knihovny. Dále návštěvníci uvidí aktuálně probíhající výstavu v renesančních sálech a okruh zakončí prohlídkou zámeckého areálu s návštěvou Thunské hrobky, v níž jsou uloženy ostatky hraběcí rodiny Thun-Hohensteinů, která vlastnila klášterecké panství nepřetržitě od roku 1623. V hrobce se nachází porcelánový rodokmen hraběcí rodiny.

Více

Krušnohorská expozice

Místo
Palackého 86, 43001 Chomutov
Datum konání
Stálá akce
Typ

Stálá expozice lidového umění, zaměřená na dřevěné hračky a lidovou vánoční tvorbu z české a německé strany Krušných hor. Expozice je součástí velkého společného projektu partnerů z Čech i Saska - měst Chomutov a Annaberg-Buchholz, Podkrušnohorského zooparku a Oblastních muzeí v Chomutově a Mostě. Celý projekt, financovaný prostřednictvím příhraničního programu Cíl3, vznikl na základě snahy zpřístupnit veřejnosti sběratelskou kolekci tzv. Stroeherské sbírky, přispět k zvýšení přitažlivosti Krušných hor pro turistický ruch a v neposlední řadě posilovat vzájemnou spolupráci a poznávání obyvatel příhraničních oblastí v Čechách i Sasku. Exponáty z geologické sbírky. Expozice Pohledy do pravěku Chomutovska představuje pravěký vývoj na Chomutovsku od neolitu po dobu římskou (6. tisíciletí př. n. l. – 400 n. l.), především na základě výsledků rozsáhlých archeologických výzkumů lokalit, jež svým významem přesahují.

Více

Zámecké salony, galerie a kaple sv. J. Křtitele, technické muzeum

Místo
1, Červený Hrádek, 43111 Jirkov
Datum konání
Stálá akce
Typ

Návštěvníci mají možnost navštívit s průvodcem galerii a kapli sv. Jana Křtitele, zrcadlový, rytířský sál, lovecký salonek s obrazárnou, pracovnu M. E. Hohenlohe-Langenburg, chodby a další prostory. Součástí okruhu jsou stálé výstavy, zámecká jízdárna, sloužící jako technické muzeum. Expozice s pohádkovou tematikou je umístěna v zámecké galerii.

Více

Stálá expozice kreseb Karla Havlíčka

Místo
Tyršova 134, 43201 Kadaň
Datum konání
Stálá akce
Typ

Více