Drobečková navigace

Úvod > Turista > Kam za kulturou

Kam za kulturou


Historický nábytek 17. - 19. století, Ulrika von Levetzow, Mineralogie Krušnohoří

Místo
Čsl. armády 1546, 43401 Most
Datum konání
Stálá akce
Typ

Historický nábytek 17. až 19. století. Biografie baronky Ulriky von Levetzow. Mineralogie Krušnohoří. Geologická minulost Mostecka. Přírodou severozápadních Čech.

Více

Zámecké interiéry, sklepení s pohádkovými bytostmi a strašidly

Místo
Horní Jiřetín
Datum konání
Stálá akce
Typ

I. prohlídkový okruh – zámecké interiéry (náznaková expozice). Tento prohlídkový okruh Vás seznámí nejen s historií zámku a jeho nejbližšího okolí, ale i s průběhem rekonstrukce a výhledem do budoucnosti. Délka této prohlídky je asi 45 minut. II. prohlídkový okruh – sklepení (pohádkové bytosti a strašidla). Sklepy původně určené pro skladování ovoce a zeleniny, dnes obývají pohádkové bytosti a strašidla. Tato prohlídka je určená především pro ty nejmenší návštěvníky a může se stát i příjemným zakončením prvního prohlídkového okruhu. Délka prohlídky je 5 až 10 minut.

Více

Historie dobývání a zpracování uhlí

Místo
Most
Datum konání
Stálá akce
Typ

Muzeum s hlavním zaměřením na historii dobývání a zpracování uhlí v centrální části severočeské hnědouhelné pánve. Zmapování všech pracovních činností, které byly zdrojem obživy celé podkrušnohorské oblasti.

Více

Replika starého hradu Hněvín, vyhlídková věž

Místo
Hradní, Most
Datum konání
Stálá akce
Typ

Osobitou dominantou města Mostu je replika starého hradu Hněvín, která od samého počátku jejího vzniku slouží jako restaurační zařízení a výletní místo mnohých návštěvníků mosteckého regionu. Součástí stavebního komplexu je i vyhlídková věž, která byla v září roku 1900 dostavěna a slavnostně předána městu Most do užívání. Mostečtí obyvatelé tak získali rozhlednu, ze které mohli z ptačí perspektivy přehlédnout krajinu od úpatí Krušných hor až po výběžky Českého středohoří.

Více

Zámecké interiéry, park, kaple sv. Josefa

Místo
Korozluky
Datum konání
Stálá akce
Typ

Sakrální umění zbouraných mosteckých kostelů, galerijní expozice oltářních obrazů, zámecké interiéry 18. a 19. století (reprezentační a obytné části zámku - sály a salóny, rezidence bývalých majitelů). Park s kaplí sv. Josefa a zámecká zahrada s dančí a jelení oborou.

Více

Dílna magistra Edwarda Kelleyho

Místo
Hradní, Most
Datum konání
Stálá akce
Typ

Zážitková expozice pro malé i velké na hradě Hněvíně, přijďte a odkryjte tajemství slavného alchymisty. Návštěvníkovi expozice mapující život slavného alchymisty bude umožněno každé ze sedmi zastavení rozhýbat a ocitnout se tak uprostřed příběhu. Jako vzpomínku na Kelleyho alchymistickou dílnu si zájemci mohou za poplatek narazit vlastní pamětní minci s motivem sedícího Kelleyho.

Více

Historie města Duchcova

Místo
Masarykova 71, 41901 Duchcov
Datum konání
Stálá akce
Typ

Průřez historií počíná od dob nejstarších a jeho součástí je i expozice archeologických nálezů dob prehistorických. Z období středověkých dějin města si mohou návštěvníci prohlédnout řadu archelogických nálezů odhalených při výkopech v jádru města poblíž nejstaršího duchcovského kostela sv. Jiří. Neodmyslitelnou součástí dějin města v době novověké je působnost rodu Valdštejnů a na sklonku 18. st. osobnost G. Casanovy, kterému je věnována část expozice. Poslední místnost expozice je tematicky věnována rozvoji města v 19. a 20. st. a zachycuje intezivní rozvoj hornictví a sklařství.

Více

Interiéry zámku, Poklady z depozitářů

Místo
nám. Republiky 202, 41901 Duchcov
Datum konání
Stálá akce
Typ

Slavnostní schodiště. Valdštejnský sál s rodovou galerií a monumentální freskou V. V. Reinera. Zámecké chodby s grafikou 17. a 18. století. Valdštejnské muzeum (I. část – zámecká zbrojnice). Biliárový sál. Pokoje zámeckého služebnictva. Byt Giacoma Casanovy (Benátský pokoj, ložnice). Pařížský salonek. Zámecká knihovna. Poklady z depozitářů.

Více

Archeologie, Keramika a porcelán, Historické pokoje, Gotické a barokní umění. Expozice lázeňství a d

Místo
Zámecké náměstí 517, 41501 Teplice
Datum konání
Stálá akce
Typ

V prvním patře budovy jsou umístěny expozice zaměřené na pravěk severozápadních Čech, umění gotiky, renesance a baroka, lázeňství a vývoj keramické výroby v regionu, je zde stálá výstava hodin, numismatický kabinet a zpřístupněny jsou i některé zámecké interiéry s dobovým vybavením. Do návštěvnického okruhu je zahrnuto i vnitřní nádvoří s vyznačeným půdorysem klášterní basiliky a se vzácně dochovanou románskou kryptou.

Více

Zvířena, Krupka a cín, Geologie a mineralogie, Modely hub

Místo
Husitská 21, 41741 Krupka
Datum konání
Stálá akce
Typ

Výstava minerálů z okolí Krupky a Cínovce. Ukázky 200 druhů jedlých, nejedlých i jedovatých hub. Zvířena severozápadních Čech. Expozice Krupka a cín je zaměřena na vývoj Krušných hor i města Krupky v návaznosti na těžbu cínu. Zahrnuje časové období od pravěku do současnosti.

Více