Drobečková navigace

Úvod > Občan > Obec investuje/opravuje > Rekonstrukce komunikace na p.p.č. 90/1, 90/2, 90/3, k.ú. Poláky

Rekonstrukce komunikace na p.p.č. 90/1, 90/2, 90/3, k.ú. PolákyPopis projektu: Vozovka, která tvoří spojnici mezi obcí a Nechranickou nádrží a rovněž slouží jako příjezdová cesta k chatovým osadám byla ve špatném stavu. Místy ji tvořily v podstatě jen zbytky původního asfaltového krytu, na dalších částech byl povrch komunikace značně porušen výmoly či prasklinami.

V úsecích nevykazujících deformaci podloží byl původní asfaltový kryt upraven a vyrovnán, následně na něj byla umístěna nová asfaltová vrstva. V částech vykazujících deformaci podloží byla provedena celková výměna konstrukčních vrstev.

Stav povrchu byl zhoršován zadržováním vody v porušených místech. Po rekonstrukci bylo odvodnění trasy zajištěno příčnými a podélnými sklony vozovky. Voda je odváděna do okolních zelených ploch. V rámci stavby byl také pročištěn stávající odvodňovací příkop, do kterého bylo zajištěno odvodnění daného úseku. Srážková voda tak nadále nebude poškozovat povrchovou vrstvu komunikace.

Díky rekonstrukci komunikace došlo také ke snížení její prašnosti a hlučnosti, což je vzhledem k umístění v bezprostřední blízkosti zelených ploch, Nechranické nádrže a chatových osad vysoce žádoucí.

Tato akce byla realizována za přispění finančních prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

logo_mmr.jpg

Foto před
Foto před 2
Foto před 3
Foto po
Foto po 2
Foto po 3