Navigace

Obsah

Stránka

Oznámení o uzavření úřadu

viz. níže

Oznámení

      Tímto oznamujeme občanům, že od 17.12.2018 do 1.1.2019 bude uzavřen pro veřejnost Obecní úřad ve Chbanech.

Z uvedeného vyplývá, že nebude možné platit ani nájemné za obecní byty (nájemné je možné uhradit na číslo účtu: 2102137234/2700, var. symbol: rodné číslo nájemce bytu – na tento účet se platí pouze nájemné za byty)!!!! 

V období od 17. prosince do 21. prosince 2018 bude možné zaplatit nájemné za obecní byty (pouze nájemné, ne žádné jiné poplatky – poplatek za psa, popelnice apod.) na přepážce pošty u paní Němcové.


3. 12. 2018 Zobrazit méně

Rekonstrukce kotelny ve Chbanech s využitím obnovitelných zdrojů energie a vlivem na snížení emisí

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

13. 3. 2017 Zobrazit více

Domovní řád

viz. dokument

3. 2. 2016 Zobrazit více

První Eko Bohemia, s.r.o. - ceník

cenová nabídka viz. leták

4. 9. 2015 Zobrazit více

Stránka