Navigace

Obsah

Stránka

Plánované přerušení dodávky elektřiny (Vikletice)

viz. níže

23.08.2019 (07:50 - 14:10) - plánovaná odstávka č. 110060664723

Chbany - Vikletice

Vikletice

47 65E

 

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem.

ČEZ Distribuce, a. s


8. 8. 2019 Zobrazit méně

Uzavření úřadu ve Chbanech

Sdělujeme tímto, že ve dnech 15.8.2019 (čtvrtek), 16.8.2019 (pátek) a 19.8.2019 (pondělí) bude uzavřen Obecní úřad ve Chbanech (tech. zajištění před a po festivalu). Děkujeme za pochopení.

7. 8. 2019

Rekonstrukce kotelny ve Chbanech s využitím obnovitelných zdrojů energie a vlivem na snížení emisí

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

13. 3. 2017 Zobrazit více

Stránka