Navigace

Obsah

Stránka

Plánované přerušení dodávky elektřiny (Hořenice a Poláky)

obsah viz. níže.

28.08.2019 (07:30 - 17:30) - plánovaná odstávka č. 110060634950

Chbany - Hořenice

Hořenice

1 2 27 3 4 parc.č. 121/3

Chbany - Poláky

Poláky

10 11 18 19 21 24 25 26 27 28 29 3 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 5 50 51 53 54 55 56 57 58 59 6 60 61 62 64 65 66 7 70 8 E107 E117 parc.č. 40 parc.č. 63/52 parc.č. 80/3 parc.č. 80/9

 

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem.

ČEZ Distribuce, a. s


8. 8. 2019 Zobrazit méně

Uzavření úřadu ve Chbanech

Sdělujeme tímto, že ve dnech 15.8.2019 (čtvrtek), 16.8.2019 (pátek) a 19.8.2019 (pondělí) bude uzavřen Obecní úřad ve Chbanech (tech. zajištění před a po festivalu). Děkujeme za pochopení.

7. 8. 2019

Rekonstrukce kotelny ve Chbanech s využitím obnovitelných zdrojů energie a vlivem na snížení emisí

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

13. 3. 2017 Zobrazit více

Stránka