Navigace

Obsah

Stránka

Plánované přerušení dodávky elektřiny (Vadkovice)

obsah viz. níže

30.08.2019 (07:40 - 15:20) - plánovaná odstávka č. 110060659279

Chbany - Vadkovice

Vadkovice

21/53 1 12 13 16 21 25 26 27 28 29 30 34 35 40 42 43 5 60 7 9 E131 E136 E33 E34 E36 E61 parc.č. 158 parc.č. 21/17 parc.č. 21/53 parc.č. 23/11 parc.č. 23/4

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem.

ČEZ Distribuce, a. s


12. 8. 2019 Zobrazit méně

Uzavření úřadu ve Chbanech

Sdělujeme tímto, že ve dnech 15.8.2019 (čtvrtek), 16.8.2019 (pátek) a 19.8.2019 (pondělí) bude uzavřen Obecní úřad ve Chbanech (tech. zajištění před a po festivalu). Děkujeme za pochopení.

7. 8. 2019

Rekonstrukce kotelny ve Chbanech s využitím obnovitelných zdrojů energie a vlivem na snížení emisí

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

13. 3. 2017 Zobrazit více

Stránka