Navigace

Obsah

Stránka

Uzavření obecního úřadu dne 27.1.2020 (pondělí)

Tímto oznamujeme občanům, že dne 27.1.2020 (pondělí) bude uzavřen pro veřejnost Obecní úřad ve Chbanech. Děkujeme za pochopení.

15. 1. 2020

Celoroční umístění kontejnerů na bioodpad

Sdělujeme Vám tímto, že ve správním území obce Chbany je celoročně umístěno 8 ks kontejnerů na biodopad. Seznam je uveden viz. níže.

19. 11. 2019 Zobrazit více

BEZPEČNOSTNÍ DESATERO - CHRAŇTE DOMOV I SEBE

Vydalo: MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

28. 8. 2019 Zobrazit více

Rekonstrukce kotelny ve Chbanech s využitím obnovitelných zdrojů energie a vlivem na snížení emisí

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem projektu jsou technické úpravy stávajícího technologického zařízení centrální kotelny ve Chbanech a současně využití OZE, s cílem snížit emise a imise stávající centrální kotelny, snížit celkovou spotřebu paliv, snížit celkovou úrovně znečištění ovzduší a snížit negativní vlivy na životní prostředí.


Realizací projektu budou instalovány 3 nové kotle, s vysokou účinností, spalující pevná paliva. Na střeše kotelny a uhelny bude instalováno solární zařízení.


Celkové uznatelné náklady: 5 289 061,27 Kč (85 %)
Dotace EU: 4 495 702,07 Kč (15 %)
Příspěvek příjemce dotace: 793 359,20 Kč


Datum zahájení realizace projektu: 13.3.2017
Datum ukončení realizace projektu: 31.3.2018


Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Obec Chbany

 

plakát


13. 3. 2017 Zobrazit méně

Domovní řád

viz. dokument

3. 2. 2016 Zobrazit více

Stránka