Navigace

Obsah

Stránka

BEZPEČNOSTNÍ DESATERO - CHRAŇTE DOMOV I SEBE

Vydalo: MV - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

28. 8. 2019 Zobrazit více

Rekonstrukce kotelny ve Chbanech s využitím obnovitelných zdrojů energie a vlivem na snížení emisí

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem projektu jsou technické úpravy stávajícího technologického zařízení centrální kotelny ve Chbanech a současně využití OZE, s cílem snížit emise a imise stávající centrální kotelny, snížit celkovou spotřebu paliv, snížit celkovou úrovně znečištění ovzduší a snížit negativní vlivy na životní prostředí.


Realizací projektu budou instalovány 3 nové kotle, s vysokou účinností, spalující pevná paliva. Na střeše kotelny a uhelny bude instalováno solární zařízení.


Celkové uznatelné náklady: 5 289 061,27 Kč (85 %)
Dotace EU: 4 495 702,07 Kč (15 %)
Příspěvek příjemce dotace: 793 359,20 Kč


Datum zahájení realizace projektu: 13.3.2017
Datum ukončení realizace projektu: 31.3.2018


Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Obec Chbany

 

plakát


13. 3. 2017 Zobrazit méně

Domovní řád

viz. dokument

3. 2. 2016 Zobrazit více

Stránka