Navigace

Obsah

Veřejná vyhláška

Návrh pro veřejné projednání

Odůvodnění

Příloha č. 1 (tabulka záborů)

Příloha č. 2 (vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území)

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí

Základní členění území

Hlavní výkres

Výkres VPS

Koncepce TI

Koncepce dopravy

Koordinační výkres

Širší vztahy

Zábory ZPF a PUPFL

Výše uvedené dokumenty byly vyvěšeny dne: 4.4.2018 = pouze virtuální úřední deska, tištěná podoba k nahlédnutí na OÚ Chbany)

 

» Veřejná vyhláška (vyvěšeno dne: 11.2.2013)

» Chbany návrh (vyvěšeno dne: 29.8.2012 a 11.2.2013 = pouze virtuální úřední deska, tištěná podoba k nahlédnutí na OÚ Chbany)

» Chbany odůvodnění (vyvěšeno dne: 29.8.2012 a 11.2.2013 = pouze virtuální úřední deska, tištěná podoba k nahlédnutí na OÚ Chbany)

» Chbany tabulka (vyvěšeno dne: 29.8.2012 a 11.2.2013 = pouze virtuální úřední deska, tištěná podoba k nahlédnutí na OÚ Chbany)

» základní členění území (vyvěšeno dne: 29.8.2012 a 11.2.2013 = pouze virtuální úřední deska, tištěná podoba k nahlédnutí na OÚ Chbany)

» hlavní výkres (vyvěšeno dne: 29.8.2012 a 11.2.2013 = pouze virtuální úřední deska, tištěná podoba k nahlédnutí na OÚ Chbany)

» výkres VPS (vyvěšeno dne: 29.8.2012 a 11.2.2013 = pouze virtuální úřední deska, tištěná podoba k nahlédnutí na OÚ Chbany)

» koncepce technické infrastruktury (vyvěšeno dne: 29.8.2012 a 11.2.2013 = pouze virtuální úřední deska, tištěná podoba k nahlédnutí na OÚ Chbany)

» koncepce dopravy (vyvěšeno dne: 29.8.2012 a 11.2.2013 = pouze virtuální úřední deska, tištěná podoba k nahlédnutí na OÚ Chbany)

» koordinační výkres (vyvěšeno dne: 29.8.2012 a 11.2.2013 = pouze virtuální úřední deska, tištěná podoba k nahlédnutí na OÚ Chbany)

» širší vztahy (vyvěšeno dne: 29.8.2012 a 11.2.2013 = pouze virtuální úřední deska, tištěná podoba k nahlédnutí na OÚ Chbany)

» zábory zpf (vyvěšeno dne: 29.8.2012 a 11.2.2013 = pouze virtuální úřední deska, tištěná podoba k nahlédnutí na OÚ Chbany)

 

» Územní plán Chbany - Vyhodnocení vlivů na živ.prostředí (úvodní stránka + obsah) (vyvěšeno dne: 28.7.2010 / sejmuto dne: 30.9.2010 + vyvěšeno 11.3.2013 = pouze virtuální úřední deska, tištěná podoba byla k náhlednutí na OÚ Chbany)

» Územní plán Chbany - Vyhodnocení na živ.prostředí (textová část) (vyvěšeno dne: 28.7.2010 / sejmuto dne: 30.9.2010 + vyvěšeno 11.3.2013 = pouze virtuální úřední deska, tištěná podoba byla k náhlednutí na OÚ Chbany)

 

» Pokyny pro zpracování návrhu ÚP Chbany (vyvěšeno dne: 9.11.2011 / sejmuto dne. 25.11.2011 = pouze virtuální úřední deska, tištěná podoba byla k nahlédnutí na OÚ Chbany)

» Informace o pokynech(Vyvěšeno dne: 9.11.2011 / sejmuto dne: 25.11.2011)

» mapový podklad č.9 (vyvěšeno dne: 26.8.2010 / sejmuto dne: 30.9.2010 = pouze virtuální úřední deska, tištěná podoba byla k nahlédnutí na OÚ Chbany)

» mapový podklad č.8 (vyvěšeno dne: 26.8.2010 / sejmuto dne: 30.9.2010 = pouze virtuální úřední deska, tištěná podoba byla k nahlédnutí na OÚ Chbany)

» mapový podklad č.7 (vyvěšeno dne: 26.8.2010 / sejmuto dne: 30.9.2010 = pouze virtuální úřední deska, tištěná podoba byla k nahlédnutí na OÚ Chbany)

» mapový podklad č.6 (vyvěšeno dne: 26.8.2010 / sejmuto dne: 30.9.2010 = pouze virtuální úřední deska, tištěná podoba byla k nahlédnutí na OÚ Chbany)

» mapový podklad č.5 (vyvěšeno dne: 26.8.2010 / sejmuto dne: 30.9.2010 = pouze virtuální úřední deska, tištěná podoba byla k nahlédnutí na OÚ Chbany)

» mapový podklad č.4 (vyvěšeno dne: 26.8.2010 / sejmuto dne: 30.9.2010 = pouze virtuální úřední deska, tištěná podoba byla k nahlédnutí na OÚ Chbany)

» mapový podklad č.3 (vyvěšeno dne: 26.8.2010 / sejmuto dne: 30.9.2010 = pouze virtuální úřední deska, tištěná podoba byla k nahlédnutí na OÚ Chbany)

» mapový podklad č.2 (vyvěšeno dne: 26.8.2010 / sejmuto dne: 30.9.2010 = pouze virtuální úřední deska, tištěná podoba byla k nahlédnutí na OÚ Chbany)

» mapový podklad č.1 (vyvěšeno dne: 26.8.2010 / sejmuto dne: 30.9.2010 = pouze virtuální úřední deska, tištěná podoba byla k nahlédnutí na OÚ Chbany)

» OPRAVA - veř.vyhláška - Oznámení o projednání konceptu ÚP Chbany (vyvěšeno dne: 17.8.2010 / sejmuto dne: 30.9.2010)

» Dokumentace ing.Rusňák 2 (prosinec 2009) ODŮVODNĚNÍ (vyvěšeno dne: 28.7.2010 / sejmuto dne: 30.9.2010 = pouze virtuální úřední deska, tištěná podoba byla k náhlednutí na OÚ Chbany)

» Dokumentace ing. Rusňák (prosinec 2009) KONCEPT (vyvěšeno dne: 28.7.2010 / sejmuto dne: 30.9.2010 = pouze virtuální úřední deska, tištěná podoba byla k náhlednutí na OÚ Chbany)

 

» Veř.vyhláška - Oznámení o projednání konceptu ÚP Chbany (vyvěšeno dne: 28.7.2010 / sejmuto dne: 30.9.2010)

» Návrh zadání územního plánu Chbany (vyvěšeno dne: 6.10.2008 / sejmuto dne: 5.11.2008 = pouze na virtuální úřední desce, tištěná podoba k nahlédnutí na OÚ Chbany)

» Veř.vyhláška o prodloužení lhůty projednání návrhu územního plánu obce Chbany (vyvěšeno dne: 6.10.2008 / sejmuto dne: 5.11.2008)

» mapový podklad č.5 (vyvěšeno dne: 5.10.2008 / sejmuto dne: 3.11.2008 = pouze virtuální úřední deska, tištěná podoba byla k nahlédnutí na OÚ Chbany)

» mapový podklad č.4 (vyvěšeno dne: 5.10.2008 / sejmuto dne: 3.11.2008 = pouze virtuální úřední deska, tištěná podoba byla k nahlédnutí na OÚ Chbany)

» mapový podklad č.3 (vyvěšeno dne: 5.10.2008 / sejmuto dne: 3.11.2008 = pouze virtuální úřední deska, tištěná podoba byla k nahlédnutí na OÚ Chbany)

» mapový podklad č.2 (vyvěšeno dne: 5.10.2008 / sejmuto dne: 3.11.2008 = pouze virtuální úřední deska, tištěná podoba byla k nahlédnutí na OÚ Chbany)

» mapový podklad č.1  (vyvěšeno dne: 5.10.2008 / sejmuto dne: 3.11.2008 = pouze virtuální úřední deska, tištěná podoba byla k nahlédnutí na OÚ Chbany)

» Návrh zadání územního plánu obce Chbany (vyvěšeno dne: 3.10.2008 / sejmuto dne: 3.11.2008 = pouze virtuální úřední deska, tištěná podoba byla k nahlédnutí na OÚ Chbany)

» Veř.vyhláška - Oznámení o projednání zadání Územního plánu obce Chbany (vyvěšeno dne: 3.10.2008 / sejmuto dne: 3.11.2008)

» Veř.vyhláška - Oznámení o zahájení přípravných prací - územní plán (vyvěšeno dne: 31.12.2007 / sejmuto dne: 31.1.2008)

 

Všechny dokumenty jsou taktéž v archívu úřední desky.