Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Obecně závazné vyhlášky a zákony

Obecně závazné vyhlášky a zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Vyhlášky obce

Příloha
OZV č. 1/2023, kterou se stanoví obecní systém odpadového hospodářství 
OZV č. 4/2022 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 
OZV č. 3/2022 o stanovení výjimečných případů, kdy doba nočního klidu je vymezena kratší dobou
OZV č. 1/2022 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
OZV č. 2/2022 o regulaci pořádání veřejnosti přístupných kulturních podniků
OZV č. 6/2021, požární řád
OZV č. 5_2021, o místním poplatku z pobytu
OZV č. 4_2021, o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích
OZV č. 3_2021, o opatřeních ke zlepšení vzhledu veřejné zeleně
OZV č. 1/2019 o místním poplatku ze psů
OZV č. 1_2016 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí
OZV č. 2_2012, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
OZV č. 1_2012, kterou se zrušuje OZV č.5/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému
OZV č. 4_2011, o symbolech obce Chbany a jejich užívání
Pravidla užívání znaku obce Chbany
Nařízení 2_2011, kterým se zrušuje nařízení č.2/2001, o parkování v územním
Nařízení 1_2011, kterým se zrušuje nařízení č.2/1996, o pořádání veřejných produkcí
5_2004 zrušovací

 

Právní předpisy jsou zveřejněný ve Sbírce právních předpisů (dle §5 odst. 2 písm. a) a odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím).

Odkaz na webové stránka: https://sbirkapp.gov.cz/