Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Osobní údaje a jejich ochrana

Osobní údaje a jejich ochrana

Osobní údaje zpracováváme dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů a na základě jeho hlavních zásad:

 1.  zákonnost, korektnost a transparentnost;
 2. účelové omezení;
 3. minimalizace údajů;
 4. přesnost;
 5. omezení uložení;
 6. integrita a důvěrnost a toto jsme schopni doložit (odpovědnost).

Veškeré údaje uchováváme jen po dobu nezbytně nutnou (dále bude definováno). Cílem tohoto prohlášení je objasnit vám způsoby použití vámi poskytnutých osobních údajů. Náš závazek je chránit vaše práva a možnosti kontroly osobních údajů a ochrany soukromí. Dále uvádíme, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak tyto osobní údaje používáme a třetí strany, s kterými je sdílíme.

Osobní údaje nám slouží k různým účelům, podrobnosti najdete níže.

Shromažďované osobní údaje

Pojem „osobní údaje” znamená veškeré informace, které se týkají vás a které vás identifikují, buď samy o sobě nebo spolu s dalšími informacemi, které máme k dispozici. Obec Chbany shromažďuje různé druhy osobních údajů a zvláštní kategorie osobních údajů (např. zdraví a jiné citlivé informace) o vás, včetně následujícího (podle potřeby):

Osobní údaje o občanech v agendách

Nájemní smlouvy

Jméno, Příjmení, titul, Bydliště, datum narození, podpis

89/2012 Sb. - Občanský zákoník; 128/2000Sb. - Zákon o obcích.; 563/1991 Sb. - Zákon o účetnictví  S/5

Ověřování

Jméno, Příjmení, datum narození, místo narození, trvalý pobyt, číslo dokladu totožnosti, podpis 21/2006 Sb; 36/2006 Sb.; 634/2004 Sb S/10

Evidence obyvatel

Jméno, Příjmení, titul, datum narození, datum úmrtí, bydliště, RČ, Místo narození, Doručovací adresa, Předchozí pobyt, Občanský průkaz, omezení způsobilosti, údaje opatrovník, oprávněná osoba, Děti, Rodiče, Datová schránka. 111/2009 Sb.; 133/2000 Sb.; 296/2004 Sb.; 500/2004 Sb.; 634/2004 Sb.; 561/2004 Sb.

V/5; V/100; A/75; S/1

Volby, voličské seznamy, voličský průkaz

Jméno, Příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, omezená svéprávnost, podpis

130/2000 Sb. 491/2001 Sb.; 247/1995 Sb.; 62/2003 Sb.; 275/2012 Sb.; 22/2004 Sb.; 1/1993 Sb.; 2/1993 Sb; 128/2000 Sb.  A/10, S/5, S/1, V/5

Významné životní události občanů

Jméno, Příjmení, datum narození, bydliště, rodiče

128/2000 Sb.; 133/2000 Sb.  S/5

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.

Jméno, Příjmení, datum narození, titul, trvalý pobyt, email, telefon, DS, doručovací adresa, IČO, DIČ, podpis

106/1999 Sb.  A/5, S/5

 Podklady pro jednání zastupitelstva obce

Jméno, Příjmení, titul, Datum narození, trvalé bydliště, podpis, email, DS, Telefon

128/2000 Sb.  V/5

Majetkoprávní transakce, kupní smlouvy

Jméno, Příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, bydliště, email, telefon, DS, číslo OP, bankovní spojení, podpis 128/2000 Sb.; 89/2012 Sb.; 256/2013 Sb.  V/5

Zvláštní příjemce důchodu

Jméno, Příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, místo pobytu, datová schránka, číslo OP, částka důchodu 128/2000 Sb. Zákon o obcích; 89/2012 Sb.; 108/2006 Sb,; 111/2006 Sb,; 110/2006 Sb.; 500/2004 Sb.; 582/1991 Sb.; 155/1995 Sb. V/10

Vedení účetnictví

Jméno, Příjmení, titul, datum narození, sídlo podnikání, rodné číslo, bydliště, email, telefon, DS, bankovní spojení, IČO, DIČ, podpis 128/2000 Sb.; 563/1991 Sb.; 235/2004 Sb.; 250/2000 Sb.; 219/2000 Sb.; 220/2013 Sb.

A/10; A/5; S/10; S/5, V/5

Místní poplatky

Jméno, Příjmení, titul, datum narození, bydliště, email, telefon, DS, místo pobytu, bankovní spojení, podpis

565/1990 Sb.; 128/2000 Sb.; 280/2009 Sb.; 634/2004 Sb. S/10

Kamerový systém

Podobizna 128/2000; 553/1991; 250/2016; 251/2016 7 dní

Úřední deska

Jméno, Příjmení, titul, datum narození, trvalý pobyt, doručovací adresa. 128/2000 Sb.; 500/2004 Sb.; 99/1963 Sb. S/1

Kniha úrazů

Jméno příjmení, datum narození, datum a čas úrazu, jména a příjmení svědků, podpis 

201/2010 Sb.; 262/2006 Sb. A/10; V/5; S/5

Czechpoint

Jméno, Příjmení, datum narození, RČ, Místo narození, Rodné příjmení, trvalý pobyt, číslo dokladu, podpis. 128/2000; 361/2000; 247/2000; 500/2004; 269/1994; 256/2013; 133/2000; 300/2008; 365/2000; 364/2009; 193/2009; 256/2013; 357/2013. S/10

Pojistné události

Jméno, Příjmení, titul, datum narození, trvalý pobyt, doručovací adresa, email, telefon, DS, bankovní spojení 128/2000 Sb.; 89/2012 Sb.; V/5

Vedení obecní kroniky

Jméno, Příjmení, titul, datum narození, trvalý pobyt 132/2006 Sb. - Zákon o kronikách obcí

Spisová služba

Jméno, Příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalý pobyt, doručovací adresa, email, telefon, DS, místo narození, státní příslušnost, Děti, Manžel, Zdravotní pojišťovna, číslo účtu, rodné příjmení, stav, OP, Rozhodnutí o invaliditě, Rejstřík trestů, podpis 499/2004 Sb. A/5; S/5

Katastr nemovitostí

Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, bydliště, datová schránka, 256/2013 Sb., - Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon),
Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška),
21/2006 Sb., - Zákon o ověřování,
36/2006 Sb., - Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu,
634/2004 Sb., - Zákon o správních poplatcích

Stížnosti / Petice

Jméno, Příjmení, datum narození, titul, trvalý pobyt, email, telefon, DS, doručovací adresa, podpis

128/2000 Sb.; 500/2004 Sb.; 85/1990 Sb. V/5

Přidělení čísla popisného a čísla evidenčního

Jméno, Příjmení, titul, trvalý pobyt, doručovací adresa, DS, email, telefon, podpis128/2000 Sb.; 183/2006 Sb.; 500/2004 Sb.; 634/2004 Sb.; 111/2009 Sb. A/5

Podklady pro jednání zastupitelstva obce

Jméno, Příjmení, titul, Datum narození, trvalé bydliště, podpis, email, DS, Telefon128/2000 Sb. A/10; A/5; V/5

Majetkoprávní transakce, kupní smlouvy

Jméno, Příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, bydliště, email, telefon, DS, číslo OP, bankovní spojení, podpis 128/2000 Sb.; 89/2012 Sb.; 256/2013 Sb. V/5

Povolení zvláštního užívání komunikace

Jméno, Příjmení, titul, datum narození, trvalý pobyt, email, telefon, DS, doručovací adresa, podpis.

13/1997 Sb.; 128/2000 Sb.; 634/2004 Sb.; 500/2004 Sb.; 89/2012 Sb. S/5

Obchodní vztahy

Jméno, Příjmení, titul, datum narození, trvalý pobyt, doručovací adresa, email, telefon, DS, bankovní spojení, IČO, DIČ, podpis 128/2000; 89/2012; 250/2000; 134/2016; 340/2015 A/5; V/5; V/10

Střet zájmů

Jméno, Příjmení, titul, datum narození, RČ, trvalé bydliště, DS 159/2006 Sb. S/5

Zákon o obcích

Jméno, Příjmení, titul, datum narození, RČ, Trvalý pobyt, doručovací adresa, DS, email, telefon 128/2000 Sb.

Osobní údaje o zaměstnancích

Vaše osobní údaje v agendě Mzdová a personální agenda

Jméno, Příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalý pobyt, doručovací adresa, email, telefon, DS, místo narození, státní příslušnost, Děti, Manžel, Zdravotní pojišťovna, číslo účtu, rodné příjmení, stav, OP, Rozhodnutí o invaliditě, Rejstřík trestů, podpis. 262/2006; 435/2004; 251/2005; 312/2002; 341/2017; 222/2010; 586/1992; 187/2006; 120/2001; 182/2006; 582/1991; 589/1992; 155/1995; 37/2003; 592/1992; 128/2000. S/5; S/10; S/30; V/10

Osobní údaje o budoucích zaměstnancích

Jméno, Příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalý pobyt, doručovací adresa, email, telefon, DS, místo narození, státní příslušnost, Děti, Manžel, Zdravotní pojišťovna, číslo účtu, rodné příjmení, stav, OP, Rozhodnutí o invaliditě, Rejstřík trestů, podpis. Vaše osobní údaje, které nám zasíláte budeme uchovávat po dobu 1 roku.

Naše webová stránka

Na naší webové stránce žádné osobní údaje nezpracováváme.

Sdílení osobních údajů

S osobními údaji zacházíme opatrně a považujeme je za důvěrné. Sdílíme je tedy pouze s třetími stranami, které zde uvádíme:

 • Česká správa sociálního zabezpečení

Obec Chbany sdílí nezbytné osobní údaje: Jméno, Příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalý pobyt, doručovací adresa, email, telefon, DS, místo narození, státní příslušnost, Děti, Manžel, Zdravotní pojišťovna, číslo účtu, rodné příjmení, stav, OP, Rozhodnutí o invaliditě, Rejstřík trestů, podpis

 • Zdravotní pojišťovny

Obec Chbany sdílí nezbytné osobní údaje: Jméno, Příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalý pobyt, doručovací adresa, email, telefon, DS, místo narození, státní příslušnost, Děti, Manžel, Zdravotní pojišťovna, číslo účtu, rodné příjmení, stav, OP, Rozhodnutí o invaliditě, Rejstřík trestů, podpis

 • Penzijní společnosti

Obec Chbany sdílí nezbytné osobní údaje: Jméno, Příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalý pobyt, doručovací adresa, email, telefon, DS, místo narození, státní příslušnost, Děti, Manžel, Zdravotní pojišťovna, číslo účtu, rodné příjmení, stav, OP, Rozhodnutí o invaliditě, Rejstřík trestů, podpis

 • Úřad práce

Obec Chbany sdílí nezbytné osobní údaje: Jméno, Příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalý pobyt, doručovací adresa, email, telefon, DS, místo narození, státní příslušnost, Děti, Manžel, Zdravotní pojišťovna, číslo účtu, rodné příjmení, stav, OP, Rozhodnutí o invaliditě, Rejstřík trestů, podpis

 • Pojišťovny

Jméno příjmení, datum narození, datum a čas úrazu, jména a příjmení svědků, podpis

 • Nemocnice / poskytovatelé zdravotní péče

Jméno příjmení, datum narození, bydliště

Instituce a vynucovací orgány

Obec Chbany osobní údaje zveřejní v případě, že to vyžaduje zákon nebo zákonný proces, k účelu výkonu spravedlnosti, k ochraně důležitých zájmů, k vyšetřování donucovacích a regulačních úřadů, k ochraně majetku společnosti a obhajobě jejích zákonných práv, k ochraně osobní bezpečnosti uživatelů webových stránek nebo z příkazu platného nařízení soudu nebo donucovacího orgánu.

S Vaším svolením

Osobní údaje budeme sdílet s jinými třetími stranami (jinými, než je uvedeno výše, například: komerční pojišťovny). V takových případech, pokud to nařizuje zákon, vás nejdříve požádáme o souhlas se sdílením osobních údajů tímto způsobem.

Ochrana osobních údajů

Jsme pevně odhodláni chránit vaše osobní údaje a používat náležitá technická a organizačně bezpečnostní opatření k ochraně proti jakémukoli neoprávněnému nebo nezákonnému zacházení a proti neúmyslné ztrátě, zničení nebo poškození.

Mezinárodní přenos osobních údajů

Osobní údaje archivujeme a zpracováváme v České Republice. Nastanou však případy, kdy budeme muset osobní údaje převést mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), provedeme náležitá opatření k tomu, aby byly vaše osobní údaje patřičně chráněny. Takové kroky většinou znamenají kontrolu způsobů zabezpečení údajů příjemců.

Údaje o dětech

Všeobecně platí, že osobní údaje o dětech mladších 13 let shromažďujeme jen v případě, kdy jsme příslušným zákonem vázáni si je ponechat.

Jiné osobní údaje o dětech neshromažďujeme.

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

Čestné jednání a transparentnost jsou pro nás důležité. Jsme upřímní ohledně toho, jaké osobní údaje shromažďujeme, a zavedli jsme systém, který vám umožní uplatnit veškerá vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů.

V případě potřeby uplatnění Vašich se obracejte na níže uvedený kontaktní e-mail.

Přístup k osobním údajům a opravy

Můžete nám kdykoli napsat žádost o osobní údaje, které o Vás vedeme, opravu určitých osobních údajů, které považujete za nesprávné nebo nerelevantní, nebo požádat o vymazání nebo jiné odstranění vašich osobních údajů. Vaše osobní údaje na žádost zaktualizujeme, nebo odstraníme v souladu s platnou právní úpravou.

Vymazání informací

Kdykoliv můžete požádat o vymazání svých osobních údajů.  Vaši žádost zvážíme a podle potřeby vám v souladu s výše popsanou platnou legislativou vyhovíme.

Úpravy zásad

Naše organizace se zavázala dodržovat základní principy ochrany soukromí a osobních údajů. Naše prohlášení o ochraně osobních údajů proto pravidelně revidujeme, abychom se ujistili, že v něm nejsou žádné chyby a je dobře viditelné na našich webových stránkách, obsahuje náležité informace o vašich právech a o zpracování dat, že je uplatňováno a odpovídá platné legislativě. Občas můžeme prohlášení o ochraně osobních údajů aktualizovat, aby odráželo nový vývoj a příležitosti ve vztahu k internetu a aby bylo v souladu s platnou legislativou. O případných zásadních změnách v prohlášení o ochraně osobních údajů vás budeme informovat prostřednictvím oznámení na našich webových stránkách, včetně přístupu k aktuální verzi tohoto prohlášení.

Naše kontaktní údaje

Obec Chbany (Správce)

Kontaktní údaje Správce : Chbany 19, PSČ 43157 Chbany

Telefon: +420 474 392 022

Email: obec@chbany.cz

Kontaktní údaje DPO:

V případě jakýchkoli dotazů ohledně toho, jak používáme osobní údaje, jak uplatnit svá práva nebo ohledně prohlášení o ochraně osobních údajů, se prosím obraťte na:

Telefon: +420 777 157 710

Email: r.kamas@seznam.cz

Formuláře

Pokud chtějí rodiče přivítat své dítě ze strany obce, je potřeba vyplnit níže uvedený tiskopis - vyplňuje zákonný zástupce za dítě, matka a otec

vítání občánků

Pokud má být na uvedené akci provedena fotodokumentace a fotka zveřejněna ve Chbanských novinách, je potřeba vyplnit níže uvedený tiskopis od všech osob, co na fotce budou.

vítání občánků focení

Pokud chtějí jubilanti dostávat od obce pozvánky na besídku nejen pro seniory + věcný dar za obec Chbany, je potřeba vyplnit níže uvedený tiskopis.

jubilanti