Drobečková navigace

Úvod > Občan > Třídíme odpad

Třídíme odpad

Proč třídit?

Důvodů je mnoho. Na prvním místě jsou samozřejmě ekologické důvody. Třídění odpadů a jejich recyklace šetří přírodní zdroje surovin a energie. Třídění ukládá i zákon o odpadech a mnozí z nás si neuvědomují, že poplatek za odpad se stanovuje podle nákladů na netříděný odpad. Tedy čím více odpadu se vytřídí, o to více by mohla obec a následně obyvatelé ušetřit na poplatku za odpad. Obec má uzavřenou smlouvu s autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., která na náklady spojené s tříděním odpadů finančně přispívá. Čím více odpadů my občané vytřídíme, tím více peněz obec obdrží.

Mýty v oblasti odpadů

  1. Stejně se to sype na jednu hromadu - Nikoli, po roztřídění už se jednotlivé materiály nikdy nemíchají dohromady.
  2. Kontejnery na tříděný odpad jsou málokde - Průměrná vzdálenost ke kontejnerům na tříděný odpad se každoročně zkracuje. Aktuální vzdálenost je 99 metrů.
  3. Je to jenom módní výstřelek, který pomine - Třídit odpady není nic módního – jedná se spíše o společenskou odpovědnost a třídit by tak měl opravdu každý. Odpady se vlastně třídí už odnepaměti.
  4. Jsem na třídění už starý, to je pro mladý - Chyba, je to pro všechny a třídit může každý. Pravdou je, že pozitivní dopad třídění nejvíce pocítí mladší generace.
  5. Třídí málokdo - Omyl, 72% Čechů odpady aktivně třídí! Většina spoluobčanů tak považuje třídění odpadu za běžnou součást každodenního života.
  6. Kdo třídí odpad, musí chodit častěji ke kontejnerům - Tím, že se rozhodnu začít třídit, se má produkce odpadu nezvýší a nemusíte tedy chodit s odpadem častěji – právě naopak.
  7. Třídění zabere doma spoustu místa - Záleží na každém z nás a jeho zvyklostech, jak si doma třídění odpadů zařídí. Nemusíme na to pořizovat speciální koše nebo nádoby.

Další informace na: www.jaktridit.cz

Co se třídí v obci Chbany?

Papír - Modré kontejnery

Do kontejneru patří- noviny, časopisy, obaly, lepenka, karton, katalogy, sešity, knihy, kancelářský papír.

Pet lahve - Žlutý kontejner

Do kontejneru patří- pouze sešlápnuté a čisté PET lahve od nápojů.

Sklo - Zelený kontejner

Do kontejneru patří -veškeré obalové sklo a tabulové sklo.

Směsné plasty - Žluté pytle

Do pytle patří - veškeré vymyté kelímky od jogurtů, másel, salátů apod., láhve a kanystry od drogerie, plastové hračky, polystyren, kbelíky, apod., prostě vše, co je vyrobeno z plastů včetně igelitových (polyethylenových) a mikrotenových obalů.

Nápojové kartony (tetra packy) - Oranžové pytle nebo kontejnery

Do pytle nebo kontejneru patří - krabice od džusů, mléka, vína …

Kovové obaly - Šedé pytle

Do pytle patří - plechovky od potravin / zvířecí konzervy, nápojové plechovky, nádoby od kosmetiky, ostatní kovové obaly.

Potravinářský olej - Sud na OÚ Chbany

Nevylévejte starý potravinářský olej (olej ze smažení apod.) do odpadu nebo volné přírody. Raději ho vylejte do označené separační nádoby na obecním úřadě a my ho ekologicky zlikvidujeme.

Bioodpad - Černé kontejnery s označením "bioodpad"

Do kontejneru patří - tráva, drny, listí, piliny, zbytky rostlin, kořeny a listy zeleniny, květiny, shrabky ze záhonů a trávníků, zemina z květináče, odpad z řezu keřů i stromů (nastříhané či štěpkované), zbytky ze zeleniny, ovoce, odpad z kuchyně rostlinného původu, spadané ovoce (prokládat trávou a řezem z keřů), pytlíky od čaje, kávová sedlina, skořápky z vajec, jen omezeně zbytky jídel (nikdy tekuté).

Ostatní kovy

(velkoobjemový kontejner umístěný ve dvoře obecního úřadu - přístupný nejméně jedenkrát v týdnu v pondělí)

Do kontejneru patří - všechny kovy s výjimkou kovových obalů.

Objemný odpad

(dvakrát ročně během mobilního svozu předáváním na svozové vozidlo odebírající tuto složku komunálního odpadu)

Jedná se o složku komunálního odpadu, která pro velké rozměry nebo hmotnost nemůže být odkládána do sběrných nádob na směsný komunální odpad (např. starý nábytek, koberce, matrace apod.).

Nebezpečný odpad

(dvakrát ročně během mobilního svozu předáváním na svozové vozidlo odebírající tuto složku komunálního odpadu)

Jedná se o všechny složky komunálního odpadu, které jsou podle zákona o odpadech nebezpečným odpadem (odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 zákona o odpadech) - např. zbytky barev a rozpouštědel, zbytky spotřební chemie, pesticidy, upotřebené motorové a převodové oleje, léky, znečištěné obaly, nekompletní ledničky, televizory a monitory.

Směsný komunální odpad

Jedná se o složku komunálního odpadu, která zůstává po vytřídění složek komunálního odpadu uvedených viz. výše.

leták o třídění odpadů

 

Co je nadále možné v obci Chbany třídit?

Textil a obuv

 V obci Chbany je u hasičárny umístěn kontejner společnosti DIMATEX CS s.r.o.. Vytříděné hadry a textilie jsou buď poskytnuty charitativním organizacím nebo jsou určeny k druhotnému využití jako čisticí tkaniny.

Bližší informace na: www.dimatex.cz

Baterie a akumulátory

Vybité baterie a akumulátory obsahují škodlivé látky, zejména těžké kovy, a i přes své malé rozměry mohou napáchat v přírodě výrazné škody. Když vyhodíme baterie do odpadkového koše, nejčastěji skončí na skládce. Zde mohou po čase znečistit půdu a spodní nebo povrchové vody. Pokud se dostanou s dalším komunálním odpadem do spalovny, znečišťují zase ovzduší. Bylo dokázáno, že těžké kovy obsažené v bateriích mají škodlivý vliv také na lidské zdraví.

Třídění baterií je přitom snadné. Stačí je pravidelně odkládat a čas od času odnést na jedno ze sběrných míst. S tříděním baterií vám pomůže sběrná krabička ECOCHEESE, kterou si můžete zdarma objednat na webové stránce www.ecocheese.cz. V rámci České republiky vám bude doručena  přímo do schránky. Vybírat lze ze tří standardních barevných variant - modré, růžové a zelené.

Baterie lze pak odevzdat na Obecním úřadě ve Chbanech do sběrné nádoby umístěné v prostoru úřadu.

Bližší informace na: www.ecocheese.cz

Cartridge a tonery

Každoročně skončí na skládkách s nebezpečným odpadem bez možnosti další recyklace zhruba 500 milionů cartridgí a tonerů. Zprávy o globálních katastrofách jakými jsou úniky ropy se šíří rychlostí blesku, málokdo ale ví, že během výrobního procesu tonerové kazety se spotřebuje přibližně 3,5 litru ropy. Navzdory tomu většina tonerů končí na skládkách a jejich možná recyklace téměř nikoho nezajímá. Plasty, ze kterých jsou cartridge a tonery vyrobeny se rozkládají 450-1000 let!

Naše obec se zapojila do ekologického programu na sběr použitých inkoustových cartridgí a laserových tonerů z tiskáren. Sběrný box pro recyklaci bude umístěn v ekologickém koutku našeho obecního úřadu. Myslete ekologicky a přineste použité cartridge a tonery na naši obec. Nevhazujte je prosím do komunálního odpadu. Odevzdání je zdarma.

Bližší informace na: www.cart4future.cz

Zářivky a výbojky

Kam s nefunkční zářivkou?

Většina z nás musí občas řešit, co s úspornou zářivkou, která po letech přestala svítit. Vysloužilé lineární či úsporné kompaktní zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice na směsný odpad, kde z nich při rozbití mohou unikat nebezpečné látky.

V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka se prostě vyhodila do popelnice na komunální odpad a z obchodu se přinesla nová. Od září 2012 se ale klasické wolframové žárovky přestaly v Evropské unii prodávat, a tak v posledních letech postupně přecházíme na ekonomicky a ekologicky šetrnější světelné zdroje. Podle místnosti a svých preferencí volíme kompaktní a lineární zářivky či LED žárovky. Vybíráme různou intenzitu a charakter světla - výběr moderních světelných zdrojů je opravdu pestrý. Má to ale jeden háček: pokud taková úsporka či LED žárovka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši a nepatří ani do tříděného skla.

Důvodem jsou druhotné suroviny, které lze díky recyklaci znovu využít a také jedovatá rtuť, kterou zářivky (trubicové i kompaktní) v malém množství obsahují. Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku či LEDku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové.

Zářivky a výbojky lze pak odevzdat na Obecním úřadě ve Chbanech do sběrné nádoby umístěné v prostoru úřadu.

Bližší informace na: www.ekolamp.cz

Vysloužilá elektrozařízení patří na sběrná místa, aby nezamořila životní prostředí

EKOLAMP v rámci zpětného odběru zdarma sbírá a recykluje nejen světelné zdroje, ale od ledna 2019 rozšířil své služby i na další elektrozařízení. Nově se tak postará například o vysloužilé domácí spotřebiče, spotřební elektroniku, elektrické hračky, nástroje nebo vybavení pro volný čas a sport.

Malé elektrospotřebiče se odevzdávají na Obecním úřadě ve Chbanech v úřední dny (pondělí a středa od 7:30 do 17:00 hodin, polední přestávka od 11:30 do 12:30 hodin) a velké spotřebiče po telefonické domluvě na tel. +420 474 392 022.

leták

Zkuste si virtuální třídění odpadů

www.jaktridit.cz/cz/trideni/virtualni-trideni

 

Získaná osvědčení pro obec Chbany

Osvědčení o přínosu pro životní prostředí za rok 2022 (ECOBAT s.r.o.)

Osvědčení pro sběrné místo 2023

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2022

Osvědčení o přínosu pro životní prostředí za rok 2023