Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Splatnost poplatků

Splatnost poplatků

Poplatek za psa (dle OZV č. 1/2019 - vyhláška v sekci - https://www.chbany.cz/obecne-zavazne-vyhlasky-a-zakony)

  • do 31.3. příslušného kalendářního roku
  • sazba poplatku činí za jednoho psa 200,-Kč, za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 300,-Kč
  • ohlášení do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti, ve stejné lhůtě se ohlašuje nárok na osvobození
  • poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců

 

Poplatek za odpad od 1.1.2023 (dle OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství - vyhlášky v sekci https://www.chbany.cz/obecne-zavazne-vyhlasky-a-zakony )

  • jednorázově do 31.5. příslušného kalendářního roku, poplatek lze zaplatit ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31.3. a 30.9. příslušného kalendářního roku
  • sazba poplatku 850,-Kč příslušného kalendářního roku (trvale žijící platí za osoby, ostatní za objekt)
  • ohlášení do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti, ve stejné lhůtě se ohlašuje nárok na osvobození

Číslo účtu pro platbu poplatků: 5726441/0100 (Komerční banka, a.s.)

Var. symbol: každý občan má vlastní var. symbol (musí začínat číslem 134) a nemění se. Ověřit si ho můžete telefonicky (474 392 022) nebo emailem (byty@chbany.cz). Pokud bude uhrazena platba bez var. symbolu a nepodaří se (např. dle vlastníka účtu) zjistit, za koho je platba učiněna, bude učiněna vratka.