Drobečková navigace

Úvod > Občan > Obecní knihovna

Obecní knihovna ve Chbanech - https://chbany.knihovna.cz/

IMG_20210510_135518.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Knihovna znovu přístupná od 17.5.2021 a to na novém místě - v budově Obecního úřadu Chbany, Chbany 19.

Půjčovní doba

Pondělí a středa: 8:00 - 17:00

(polední pauza 11:30 - 12:30)

Knihovnice

Irena Kobzová

 

Adresa

Obecní úřad Chbany (1. patro)

Chbany 19

431 57 Chbany

Email

obec@chbany.cz

 

Online Katalog
Zřizovatel

Obecní úřad Chbany

Chbany 19

431 57 Chbany

Počet svazků

 

 

Připojení k internetu

NE

 

Reg. č. MK ČR

1115

 

Sigla

CVG534

 

 

Obecní (místní lidová) knihovna po roce 1945

Říjen 1987: Otevřena nově vybavená knihovna s oddělením pro dospělé a děti, s naučným oddělením a čítárnou.

2. října 2002: Zapsána jako "Obecní knihovna ve Chbanech" do evidence knihoven MK ČR pod číslem 1115/2002.

Březen 2021: Obecní knihovna ve Chbanech přestěhována do budovy Obecního úřadu ve Chbanech na adresu Chbany 19.

 

Služby

Milí návštěvníci, nabízíme Vám především tyto služby:

 • Výpůjční služby Vám zajistí neomezený přísun četby přesně podle Vašeho vkusu a nálady. Báječná věc, pohodlná a praktická. Celoroční registrační poplatek je nižší než běžná cena, kterou byste zaplatili za jedinou knihu v knihkupectví. Navíc po uplynutí výpůjční doby se Vám doma opět uvolní místo pro další zajímavé knížky!
 • Meziknihovní výpůjční služby zařídí, že se k Vám dostane cokoliv zrovna potřebujete. Pokud jste nenašli u nás, objednáme odjinud!
 • Registrační poplatek je u nás ZDARMA.

 

Registrace uživatele

 • Uživatelem knihovny a jejích služeb se může stát každý, kdo se svým podpisem na přihlášce zaváže dodržovat knihovní řád knihovny.
 • Při zápisu uživatel předloží svůj platný průkaz totožnosti, za děti do 15 let nesou zodpovědnost rodiče nebo zákonný zástupce.
 • Průkaz, který uživatel obdrží po podepsání přihlášky, je jeho doklad pro styk s knihovnou. Jeho ztrátu je třeba neprodleně nahlásit knihovně.
 • Se získanými osobními údaji uživatelů knihovna nakládá dle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Jakoukoliv změnu údajů je třeba vždy nahlásit knihovně.
 • Knihovna je oprávněna odmítnout poskytnutí služby uživateli, který opakovaně porušuje ustanovení knihovního řádu, nevhodným chováním narušuje provoz knihovny nebo způsobil knihovně škodu, kterou neuhradil.

 

Výpůjční služba

 • Výpůjční lhůta je stanovena knihovním řádem knihovny. Po uplynutí výpůjční lhůty je možné si výpůjčku prodloužit, nežádá-li ji jiný uživatel.
 • Uživatel má možnost požádat o rezervaci půjčeného dokumentu.
 • Uživatel má možnost požádat o meziknihovní výpůjční službu v případě, že dokument nenalezl ve fondu knihovny.
 • Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jakékoli poškození či ztrátu je povinen knihovně uhradit.

knihovní řád ke stažení zde