Drobečková navigace

Úvod > Občan > Sběrné místo obce Chbany

Sběrné místo obce Chbany - otevřeno od 1.7.2023

Sběrné místo je místo, které slouží k odkládání určených složek komunálního odpadu do shromažďovacích prostředků označených příslušnými názvy odpovídajícími jednotlivým složkám komunálního odpadu, a to během provozní doby. Sběrné místo slouží současně jako místo, kde obec přebírá vybrané výrobky s ukončenou životností a odpadní pneumatiky.

Nachází se v obecním dvoře u budovy skladu na adrese Chbany č. ev. 6. (vjezd mezi garážemi)

https://mapy.cz/zakladni?source=addr&id=9397693&ds=1&x=13.4308159&y=50.3327407&z=17

 

Provozovatel: OBEC CHBANY

Určeno pro: OBČANŮM A CHATAŘŮM OBCE CHBANY, PŘESKAKY, HOŘENICE, POLÁKY, MALÉ KRHOVICE, VADKOVICE, VIKLETICE, SOBĚSUKY NAD OHŘÍ, ROZTYLY, PO PŘEDLOŽENÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU

 

Zde se může odevzdat:

  • Objemný odpad z domácností (matrace, koberce, linolea, starý nábytek, ošacení, obuv ...),
  • Kovový odpad (kovové odpady, plechy, pletiva, trubky, kovové obaly ...),
  • Nebezpečné složky komunálního odpadu (obaly od nebezpečných látek, absorpční činidla, barvy, laky, oleje, rozpouštědla, nekompletní elektrozařízení ...),
  • Pneumatiky (od osobních vozidel, limit 4ks/rok/osoba starší 18 let),
  • Odpady ze zeleně (větve, piliny, hobliny, štěpky ...),
  • Využitelné složky komunálního odpadu (směsné plasty, nápojové kartony),
  • Dosloužilé elektrozařízení (lednice, mrazáky, televize, rádia, vysavače, baterie, zářivky ... pouze kompletní.

PODMÍNKY ODBĚRU ODPADŮ ŘÍDÍ OBEC CHBANY! ODPADY JSOU PŘIJÍMÁNY VYTŘÍDĚNÉ DLE DRUHŮ.

 

Provozní doba:

Sudý týden středa: od 11:30 hodin do 15:00 hodin
Sudý týden sobota: od 12:00 hodin do 16:00 hodin

 

V roce 2023 se jedná o tyto dny:13.12.2023, 16.12.2023, 27.12.2023, 30.12.2023.

V první polovině roku 2024 se jedná o tyto dny: 10.1.2024, 13.1.2024, 24.1.2024, 27.1.2024, 7.2.2024, 10.2.2024, 21.2.2024, 24.2.2024, 6.3.2024, 9.3.2024, 20.3.2024, 23.3.2024, 3.4.2024, 6.4.2024, 17.4.2024, 20.4.2024, 1.5.2024, 4.5.2024, 15.5.2024, 18.5.2024, 29.5.2024, 1.6.2024, 12.6.2024, 15.6.2024, 26.6.2024, 29.6.2024.

 

Telefon na obsluhu: 724 153 378

Leták ke stažení zde

Mapa Sběrného místa obce Chbany