Drobečková navigace

Úvod > Turista > Kam za kulturou

Kam za kulturou


Všemu světu na útěchu

Místo
náměstí 1. Máje 1, 43001 Chomutov
Datum konání
Stálá akce
Typ

Sochařství a malířství na Chomutovsku a Kadaňsku (1350 - 1590).

Více

Stálá expozice starožitných hodin z celé Evropy

Místo
Chomutovská 2, 43151 Klášterec nad Ohří
Datum konání
Stálá akce
Typ

Sbírka obsahuje na 150 exponátů kapesních, stolních, podlahových, nástěnných hodin či budíků, a to včetně velmi zajímavých či kuriózních kousků. „Nejstarší jednoručičkové nástěnné hodiny pocházejí z roku 1580, jsou z Čech. Unikátní jsou vodní hodiny. Za povšimnutí určitě stojí i hodiny ve tvaru rakve, jež si nechal na konci 19. století vyrobit bohatý kupec ve Vídni po smrti své manželky. Všechny hodiny jsou funkční,“ pochlubil se majitel sbírky Václav Šimonovský starší.

Více

Vývoj regionu

Místo
Mírové náměstí 171, Litoměřice-Město, 41201 Litoměřice
Datum konání
Stálá akce
Typ

I. patro Geologický vývoj regionu Archeologie Doba románská Doba gotická Historický vývoj Litoměřic do r. 1700 II. patro Doba barokní Řemesla, zemědělství, rybářství Historie Litoměřic do r. 1945

Více

Dějiny Budyňska a alchymistické dílny

Místo
Mírové náměstí 1, 41118 Budyně nad Ohří
Datum konání
Stálá akce
Typ

Dějiny Budyňska od pravěku do roku 1848. Alchymie na hradě v Budyni (laboratoř a literatura v autentickém prostředí).

Více

Interiéry zámku, Grotty, Zámecký park

Místo
Ploskovice
Datum konání
Stálá akce
Typ

Dobová interiérová instalace 2. pol. 19. století navozující atmosféru letních pobytů penzionovaného rakouského císaře a posledního korunovaného českého krále Ferdinanda V. Habsburského. Sbírky nábytku, obrazů, skla a porcelánu. Nástropní malby českého malíře Josefa Navrátila a sochařská výzdoba Václava Levého. Ve II. patře zámku nově otevřená výstava obrazů „Z českého malířství 19. století“. Grotty – umělé vodní jeskyně v suterénu objektu.

Více

Dějiny osídlení města. Novodobá historie města

Místo
Náměstí Jana z Dražic, Roudnice nad Labem
Datum konání
Stálá akce
Typ

V prvním patře Podřipského muzea nalezne návštěvník celkový obraz dějin a osídlení města Roudnice nad Labem a blízkého okolí, počínaje pravěkým obdobím, které reprezentují četné archeologické nálezy, model domu z mladší doby kamenné nebo hrob ženy z pozdní doby kamenné, pocházející z Krabčic. Ve středověké části expozice dominuje mezi ostatními exponáty kamenný znak biskupa Jana IV. z Dražic, který býval původně součástí gotického mostu přes Labe, třetí nejstarší stavby svého druhu na území našeho státu. Novověká část expozice nabízí divákovi exkurzi do období, kdy ve městě působil významný šlechtický rod Lobkowiczů. Její součástí jsou četné zajímavé exponáty. Jako samostatný doplněk je v expozici umístěn dvanáctidílný dřevěný deskový Betlém z 18. století. Součástí stálé expozice je ornitologická sbírka věnovaná dravému ptactvu a různým druhům sov, vyskytujících se v oblasti Podřipska. Kromě historických a přírodních exponátů vystavuje muzeum také model hory Řípu postavený ze stavebnice Merkur podle historických pohlednic s futuristickou tematikou. Ve venkovních prostorách před vstupem do budovy muzea jsou vystaveny dochované části středověkého kamenného mostu.

Více

Historie těžby a zpracování českého granátu. Historie třebenického regionu

Místo
Třebenice
Datum konání
Stálá akce
Typ

Kolekce historických i moderních šperků z českého granátu.

Více

Výroba ručního papíru

Místo
Velká Dominikánská 285, Litoměřice-Město, 41201 Litoměřice
Datum konání
Stálá akce
Typ

Ukázka výroby ručního papíru s možností vytvoření vlastního archu.

Více

Sbírka českého moderního umění od konce 19. století po současnost

Místo
Očkova 5, 41301 Roudnice nad Labem
Datum konání
Stálá akce
Typ

Základem expozice se stala sbírka zdejšího rodáka Augusta Švagrovského, který městu daroval 234 obrazů českých malířů. V současné době galerie uchovává přes 3000 uměleckých děl. V zámecké jízdárně je instalována expozice českého malířství z konce 19. a 20. století, kde jsou zastoupena všechna velká jména a výtvarné skupiny té doby. V kapli sv. Viléma je umístěna malá expozice barokního umění.

Více

Sbírky Galerie a muzea litoměřické diecéze

Místo
Mírové náměstí 24, Litoměřice-Město, 41201 Litoměřice
Datum konání
Stálá akce
Typ

Ojedinělá díla vrcholně románská, jejichž provenience zřejmě souvisí s pražskou sochařskou produkcí a s dobovou příslušností Žitenic k vyšehradské kapitule. Polyptych z Dubí, benátská práce Jacobella di Bonomo, reprezentuje italské umění 14. století: sedm malovaných desek je zasazeno do novogotického rámce, který býval nejspíš součástí většího oltářního celku. Výšivka znázorňující Ukládání Krista do hrobu, kde Kristovo tělo je zastoupeno tzv. Turínským plátnem, je italská práce z oblasti uměleckého řemesla, odjakživa těsně spjatého s církevním životem. Po všech stránkách zcela výjimečným dílem je drobná deska Madona v Uzavřené zahradě s datací 1494 přímo v obrazu, jejímž autorem je Mistr Tiburtinské Sibylly. Složitá ikonografie díla je zakotvena ve starozákonním textu Písně písní, avšak interpretace symboliky jednotlivých drobných výjevů není ještě zdaleka vyjasněna. Toto nevelké dílo patří k tomu nejcennějšímu, co vzniklo v Nizozemí na konci 15. století. Osm samostatných dřevěných desek oltáře sv. Olafa Norského od bruselského mistra z roku 1520 představuje šest výjevů ze života Panny Marie a Ježíše: Zvěstování, Narození Páně, Hostina v domě Šimonově, Vzkříšení Lazara, Vjezd do Jeruzaléma, Proměnění Páně, dva výjevy jsou věnované sv. Olafu Norskému: Sv. Olaf nad přemoženým symbolem pohanství, Sv. Olaf Norský se sv. Augustinem. Bezprostředně po roce 1520 vzniká obraz Sv. Antonín poustevník, dílo jednoho z největších německých malířů nastupující renesance Lucase Cranacha staršího. Obraz světce s vizemi pokoušení ďábly je signován okřídleným dráčkem. Sílu mistrova uměleckého vlivu ukazuje sousední Madona s náhrdelníkem od Cranachova pozdního následovníka, stejně jako o deset let mladší Votivní obraz ze Šopky s námětem Vzkříšeného Krista mezi donátorem a Smrtí, dílo Mistra IW, žáka Lucase Cranacha st. Druhé patro Diecézního muzea je věnováno umění baroknímu. Hlavním tématem třetí místnosti je klanění králů a klanění pastýřů zpracované různými autory. Klanění tří králů flámského malíře 1. poloviny 17. století je inspirováno tvorbou Petruse Paula Rubense, hlavního představitele antverpské malířské školy. Náš neznámý autor dokonce použil i určité doslovné citace z Rubensových děl. Jan Steen z Leidenu je autorem Klanění pastýřů z roku kolem 1653. Klanění pastýřů bylo oblíbeným námětem především u holandských malířů 17. století, kteří ho pojímali jako žánrovou scénu ze soudobého venkovského života. Dalším holandským umělcem je Jacob Willemsz.de Wet, který ve své tvorbě čerpal z díla Rembrandta van Rijn. Rembrandtem inspirované je i magicky působící Klanění tří králů ze 40. let 17. století, kde tajemného účinku je dosaženo velmi působivým střídáním prudce osvětlených míst se zastíněnými. Autorem dalšího Klanění tří králů z Třebenic z roku kolem 1525 je Pieter Coeck D´Alost. V poslední místnosti jsou barokní obrazy už opět různých námětů. Obraz Sv. Matouš s andělem datován k roku 1666 byl malován pro kostel v nedalekých Křešicích Karlem Škrétou z podnětu biskupa Maxmiliána Rudolfa Šlejnice. Karel Škréta jako první zprostředkoval českému prostředí znalost barokní malby, kterou si osvojil při svém pobytu v zahraničí. Z okruhu dalšího velmi významného autora českého baroka, Petra Brandla, jsou obrazy Sv. Jeroným a Sv. Eustach z první poloviny 18. století. Dílem Antona Kerna je obraz Obětování Krista v chrámu ze 40. let 18. století a Václav Vavřinec Reiner je autorem plátna Sen sv. Jakuba z roku 1737. Plastickou barokní tvorbu zastupují dva dřevění Andělé od Matyáše Bernarda Brauna z roku 1725. Ve vitrínách v expozici muzea jsou také vystaveny ukázky propracovanosti uměleckého řemesla - kalichy, ciboria, monstrance, kněžská roucha, ale i biskupská mitra a pontifikální rukavice.

Více