Drobečková navigace

Úvod > Turista > Kam za kulturou

Kam za kulturou


Sbírka starého umění. Sbírka barokního umění. Sbírka naivního umění

Místo
Michalská 29, Litoměřice-Město, 41201 Litoměřice
Datum konání
Stálá akce
Typ

Sbírka výtvarného umění z Litoměřicka a okolí. Expozice naivního umění se nalézá v zadním traktu. Ojedinělý soubor obrazů, kreseb a plastik byl budován od roku 1967 s cílem zachytit nejrozmanitější tendence a způsoby výrazu ryzích naivních umělců, působících mnohdy v úzkém sociálním okruhu. Nejednalo se o pouhou amatérskou tvorbu, nýbrž o tvůrce s neobvyklým viděním světa, nedotčeným uměleckou produkcí. Součástí expozice jsou i videozáznamy osobních výpovědí některých autorů vytvořené ve spolupráci s Poetickou galerií v Praze.

Více

Prohlídkový okruh

Místo
Arnoštova, Roudnice nad Labem
Datum konání
Stálá akce
Typ

Prohlídkový okruh zahrnuje: prohlídku nádvoří, zámecké kaple s předsálím s informacemi o rodu Lobkowiczů, románského hradu z nádvoří.

Více

Ulrika von Lewetzov

Místo
Komenského náměstí 17, 41115 Třebívlice
Datum konání
Stálá akce
Typ

Expozice věnovaná baronce Ulrice von Lewetzov, Goethově pozdní lásce. Kolekce současných šperků z českých granátů.

Více

Národy antického Středomoří řeckýma očima

Místo
Náměstí Jana z Dražic, Roudnice nad Labem
Datum konání
Stálá akce
Typ

Expozici antické skulptury provází bohatý textový doprovod zahrnující tematiku antických civilizací.

Více

Zřícenina hradu

Místo
Purkrabská 2, 41117 Libochovice
Datum konání
Stálá akce
Typ

Cesta ke hradu stoupá po severním svahu kopce až ke zbytkům první brány a dále pokračuje k další ve východní části. V místě dolního hradu se otáčí kolem oválné 25 m vysoké Černé věže, postavené z místního tmavého čediče. Věž byla důležitým obranným prvkem a přístup do ní byl možný jen po visuté pavlači v poschodí. Svého času sloužila i jako vězení. Přístupová cesta potom vede k vlastnímu hradnímu jádru s hranolovou Bílou věží. Své jméno dostala podle světlého pískovce, použitého k vybudování její horní části. Základy věže jsou však zhotoveny z čediče, střední část z tesaného pískovce a teprve vrchol z dobře opracovaných pískovcových kvádrů. To ukazuje na nejméně tři etapy stavby, přičemž v nejmladší, horní části mohla být původně dřevěná. Je to pravděpodobné, protože jinak by věž nepřesahovala okolní hradbu. Věž dosahuje výšky 26 m a určitě stojí za to vystoupat až na její vrchol, odkud se nabízí nádherný výhled.

Více

Přírodovědná expozice

Místo
Pivovarská 28, 44001 Louny
Datum konání
Stálá akce
Typ

Přírodovědná expozice s názvem Krajina v srdci Evropy představuje složitý a pestrý geologický vývoj krajiny pod Krušnými horami v průběhu milionů let jeho formování a je doplněna přehledem současného stavu přírodního prostředí a jeho zajímavostí na lounsku a žatecku.

Více

Historická expozice

Místo
Pivovarská 28, 44001 Louny
Datum konání
Stálá akce
Typ

Historická expozice seznamuje návštěvníky s významným obdobím dějin severozápadních Čech - s obdobím husitských válek, kdy města Louny a Žatec hrála velmi důležitou úlohu mocenských opor husitství na severozápadě Čech. Expozice zachycuje a dokumentuje tuto dobu od jejích ideových počátků za vlády Karla IV. přes dění ve dvacátých až čtyřicátých letech 15. století až po nástup Jiřího z Poděbrad na český trůn.

Více

Přírodní zajímavosti okolí města Podbořany

Místo
Dukelská 1, 44101 Podbořany
Datum konání
Stálá akce
Typ

Přírodní zajímavosti okolí města Podbořany, jejímž cílem je představit méně známou a přesto pestrou oblast.

Více

Dějiny chmelařství od pravěku po současnost

Místo
Žatec
Datum konání
Stálá akce
Typ

Expozice představuje vývoj chmelařství od raného středověku do současnosti. Kromě zajímavých sbírek muzea se seznámíte s vlastním objektem, který je technickou památkou a příkladem industriální účelové architektury z konce 19. století ve městě proslulém nejkvalitnějším chmelem na světě. Dozvíte se, proč se nejlepší chmel na světě sklízí právě na Žatecku a proč se musel již od středověku chránit před nekvalitními napodobenina-mi. Zaujmou vás dobové fotografie a písemné doklady o pěstování chmele a o vaření piva. Najdete zde i zajímavé nářadí, mechanizační prostředky a historické stroje.

Více

Historie Volyňských Čechů

Místo
Dukelská 1, 44101 Podbořany
Datum konání
Stálá akce
Typ

Více